Tisková zpráva

V českém znakovém jazyce

V českém jazyce

Masarykova univerzita a Dopravní podnik města Brna spolupracují na zlepšení dostupnosti městské hromadné dopravy pro osoby se smyslovým znevýhodněním

Brno, 4. března 2024 – Masarykova univerzita a Dopravní podnik města Brna s potěšením oznamují úspěšné dokončení prvního roku tříletého projektu spolupráce zaměřeného na identifikaci a řešení bariér, se kterými se v městské dopravě setkávají smyslově znevýhodnění lidé v brněnské MHD.

Projekt se konkrétně zaměřuje na potřeby neslyšících a osob se sluchovým nebo zrakovým znevýhodněním. V uplynulém roce byl proveden rozsáhlý výzkum prostřednictvím rozhovorů s jednotlivci a skupinami, do kterého se zapojilo celkem 48 osob. Účastníci rozhovorů byly osoby se smyslovým znevýhodněním anebo lidé, kteří mají hluboké znalosti o potřebách osob se smyslovým znevýhodněním a o službách pro ně určených. Hlavním cílem bylo identifikovat překážky a problémy, které zažívají při cestování veřejnou dopravou.

Rozhovory s neslyšícími a sluchově znevýhodněnými odhalily 62 bariér, kterým čelí jejich komunita. Mezi opakujícími se tématy účastníci vyjádřili silné přání mít k dispozici vizuální informace týkající se cestování v českém znakovém jazyce nebo v textové a grafické podobě.

Diskuse se zaměřovaly například na to, jak neslyšícím a nedoslýchavým přístupnou formou zprostředkovat informace o poruchách a nehodách na trase, které hlásí řidič, nebo na to, jak některá hlášení, která nyní mají pouze zvukovou formu, doplnit o vhodnou vizuální variantu. V této souvislosti účastníci posuzovali, jakou cestou by nejraději textové či znakované informace o cestování a změnách v dopravě získávali. Mezi návrhy zazněly platformy jako např. monitory ve vozech městské dopravy, mobilní aplikace v chytrém telefonu, odkazy s QR kódy nebo sociální sítě. Značná pozornost byla věnována rovněž zkoumání způsobů, jak zvýšit vizuální přehlednost a bezpečnost pro chodce u frekventovaných dopravních uzlů jako je Hlavní nádraží. Jedním z návrhů řešení bylo zavedení světelných signálů na tramvajových kolejích, které by upozorňovaly na blížící se tramvaje.

S přechodem do druhého roku projektu v roce 2024 zahájil projektový tým z Masarykovy univerzity ve spolupráci s různými odděleními dopravního podniku diskuze o konkrétních návrzích řešení bariér. Cílem těchto diskuzí je určit, které varianty řešení jsou proveditelné. Na druhou polovinu roku 2024 jsou naplánovány další rozhovory s osobami se zrakovým a sluchovým znevýhodněním s cílem zajistit, aby navrhovaná řešení odpovídala jejich potřebám a preferencím.

Pro více informací se prosím obraťte na:
Hana Jaurys
hana.jaurys@gmail.com